เจดีย์ชเวดากอง พม่า แหล่งท่องเที่ยวและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองย่างกุ้ง

Shwedagon Pagoda

‘พม่า’ เป็นเมืองแห่งพุทธ เต็มไปด้วยวัดเก่าแก่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธ์มากมาย ให้ได้กราบไหว้บูชา โดยเฉพาะในเมือง ‘ย่างกุ้ง’ ซึ่งเป็นเมืองอันเต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งอาหารพม่าแบบดั้งเดิม , เครื่องดื่มท้องถิ่น ,แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งวัดที่มีชื่อเสียงและชาวไทยรู้จักดีที่สุด ก็คือ ‘เจดีย์ชเวดากอง’ นั่นเอง

เจดีย์ชเวดากอง’ …สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์น่าเดินทางไปสักการะ

‘เจดีย์ชเวดากอง’ เป็นสถานที่อันดับ 1 ที่ชาวไทยทุกคน ที่เดินทางไปพม่าจะต้องแวะเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมรวมทั้งสักการะ โดย ‘เจดีย์ชเวดากอง’ มีลักษณะเป็นพระเจดีย์ทองคำ ซึ่งสร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ‘Thienguttara  Hill’  หรือบางคนก็เรียกว่า ‘Singuttara  Hill’ โดยเจดีย์นี้แห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างมีความโดดเด่นและสวยงามสามรถมองเห็นได้แต่ไกลในเมืองย่างกุ้งแห่งนี้  โดยขนาดของเจดีย์แห่งนี้มีความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงยอด 48 เมตร ส่วนฐานมีความกว้าง 105 เมตร

สำหรับ ‘เจดีย์ชเวดากองง’ เป็นเจดีย์มีความสวยงามมาก สำหรับความสวยงามนี้มาจากศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพม่า  พวกเขามักนิยมบริจาคเพชรนิลจินดารวมทั้งของมีค่าต่างๆ  ให้แก่พระเจดีย์ หลังจากนั้นก็นำมาประดับให้สวยงาม ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับเป็นของมีค่า จำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้นเลยทีเดียว เพียงแค่เฉพาะเพชรเม็ดใหญ่ ซึ่งประดับอยู่บนยอดสุดเจดีย์นั้นมีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ ส่วนบริเวณฐานรอบเจดีย์นั้น มีพระพุทธรูปจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีไม้โบราณซึ่งผ่านการแกะสลักมาอย่างบรรจงประดับอยู่อย่างสวยงาม

ตำนานแห่ง เจดีย์ชเวดากอง’

สำหรับเรื่องราวในการก่อสร้างเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ต้องมองย้อนไปในสมัยโบราณ มีพ่อค้าชาวมอญ 2 คน นั่นก็คือ ตปุสสะและภัลลิกะ คนทั้งสองมีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจ เพราะพวกเขาได้ไปเข้าเฝ้าถวายข้าวสัตตูรวมทั้งได้ถวายตัวเป็นปฐมอุบาสก ครั้นเมื่อจะจากมาพ่อค้าทั้งสอง ก็กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ประทานสิ่งใดก็ได้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ประทานเส้นพระเกศาของพระองค์ให้ไว้ติดตัว ต่อมาเมื่อพ่อค้าชาวมอญเดินทางกลับมา ณ บ้านเกิดเมืองนอน จึงได้ก่อสร้างเจดีย์บนเนินแห่งนี้ เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุ พร้อมทั้งตั้งนามเจดีย์ว่า ‘เจดีย์พระเกศาธาตุ’ นั่นเอง

สำหรับประเทศพม่า ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกับประเทศไทย ค่าครองชีพถูก เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างได้สะดวก มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย สำหรับวันหยุดยาวที่จะมาถึง ถ้าคุณอยากออกเดินทางเพื่อสร้างพลังศรัทธาให้แก่จิตใจ ‘เจดีย์ชเวดากอง’ ก็เป็นสถานที่ที่เราอยากแนะนำ